bakgrund

Picture

 

Scanbois oy grundades 2005 för att kunna erbjuda träindustriklustret affärsutvecklingstjänster. Bolaget har förmånen att kunna förlita sig på Bo B Borgström livslånga erfarenhet av träindustrin . Bo B Borgström (född 1942) tog sin pol.magister examen vid Helsingfors Universitet 1966 med nationalekonomi som huvudämne. Han har en över 40 årig erfarenhet från olika ledande positioner i träindustrin i Finland och Skandinavien. Som chef för Tampellas sågindustri lärde han sig redan tidigt vikten av kundfokus och positiv personalpolitik för att kunna uppnå önskade resultat. År 1992 blev han chef för gransågarna i EnsoTimber och kallades efter ett antal år till Finlands Skogsindustri rf som chef för den trämekaniska enheten. När enhetens strategi omarbetats övergick Bo B Borgström i Finnforest Oyj’s tjänst. Han avgick med pension år 2005 som koncernchef i Moelven Industrier ASA ett noskt bolag med över 40 produktionsenheter i Skandinavien och ca 3.000 anställda. Han innehade också flera förtroendeposter i branscföreningarna och var bl.a. långvarig ordförande för det samnordiska promotions- bolaget Nordic Timber Council. År 2000 valdes han till ordförande för den Europeiska träindustrins branchorgan CEI-Bois i Bryssel. Bo B Borgström förlänades titeln industriråd år 2004 och upptogs som medlem i Sveriges Kungl. Skogs- och Lantbruksakademi år 2005.

All denna kunskap och erfarenhet står nu till träindustriklustrets förfogande. Tag kontakt!